Số người lớn tuổi đã nhiều hơn số trẻ em

Ottawa: Theo bản thống kê nhân số  năm 2016 vừa được công bố, thì lần đầu tiên, số người lớn tuổi ở Canada đã nhiều hơn số trẻ em.

Theo bản công bố phổ biến hôm thứ tư ngày 3 tháng 5, thì hiện nay tại Canada có 5.9 triệu người trên 65 tuổi, so với 5.8 triệu trẻ em dưới 14 tuổi.

Trong vòng từ năm 2011 cho đến nay,số người trên 65 tuổi ở Canada đã gia tăng 20 phần trăm, so với mức gia tăng chỉ có 5 phần trăm cho toàn thể dân số Canada.

Những người Canadians ngày càng sống lâu:  tỷ lệ những người trên 85 tuổi gia tăng 19.4 phần trăm từ năm 2011 cho đến nay, và tỷ lệ những người trên 100 tuổi ở Canada, gia tăng 41.3 phần trăm.

Tuổi trung bình của một người Canadian hiện nay là 41.2 tuổi, gia tăng 6 tháng, so với tuổi trung bình của một người Canadian cách đây 5 năm.

Nguyên do chính của việc  dân số Canada trở nên “già” là vì thế hệ của những người sinh ra sau đệ Nhị Thế Chiến, thế hệ “baby boomers” đến 65 tuổi trong những năm qua. Đồng thời  Canada trở nên già vì tuổi thọ cư dân gia tăng và số trẻ sơ sinh  ra đời ngày càng ít.

Theo những tiên đoán thì vào năm 2031, tỷ lệ của những người trên 65 tuổi ở Canada, sẽ gia tăng lên đến 23 phần trăm, tương đương với  nước Nhật là nước có tỷ lệ người lớn tuổi cao nhất thế giới.

Tin tức khác...