Giá nhà trung bình ở Toronto lên đến 921 ngàn dollars.

Toronto: Theo bản công bố của hội đồng địa ốc thành phố Toronto phổ biến hôm thứ tư ngày 3 tháng 5, thì giá trung bình một căn nhà ở vùng thủ phủ Toronto  trong tháng 4, đã lên đến $921,000, gia tăng 24.5 phần trăm trong vòng 1 năm.

Số nhà  đăng bản bán cũng tăng 33.6 phần trăm trong vòng 1 năm, tuy nhiên số nhà bán được trong tháng 4 đã giảm 3.2 phần trăm so với số nhà bán được trong tháng tư năm ngoái.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia địa ốc thì với những biện pháp mà chính quyền tỉnh bang Ontario vừa đề ra, nền kỹ nghệ  địa ốc của vùng thủ phủ Toronto có thể trải qua một thời kỳ “bớt nóng” (cooling off) so với những tháng trước đây?

Tin tức khác...