Số người làm việc tại gia ngày một gia tăng.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 5 tháng 11, thì việc mà chủ nhân các công ty ở Canada cho nhân viên làm việc tại gia, không phải đến sở làm hàng ngày,”telecommuting”, ngày một gia tăng.
Nhiều lý do đã khiến chủ nhân các công ty cho phép nhân viên làm việc tại gia.
Với những tiến bộ của nền kỹ nghệ cao kỹ, người ta có thể làm việc ở nhà, gửi hình ảnh bài vở cũng như tham dự các cuộc họp qua mạng internet.
Các bác sĩ ở các thành phố lớn có thể chẩn bệnh và trợ giúp việc mổ xẻ những bệnh nhân ở những vùng quê hẻo lánh, qua sự trợ giúp kỹ thuật cao kỹ.
Giá nhà cửa ở các thành phố lớn ngày một gia tăng, trong khi những người đi làm không có tiền mua hay mướn nhà, đã buộc phải ở xa, và việc đi làm hàng ngày qua những xa lộ kẹt cứng như xa lộ 401, đã gây những tốn kém về thời giờ và tiền bạc.
Nền kinh tế Canada cũng như Hoa Kỳ đang phát triển mạnh mẽ, khiến cho việc kiếm đủ nhân viên làm việc của giới chủ nhân thêm khó khăn.
Cho một số nhân viên làm việc tại gia, cũng giúp cho giới chủ nhân tiết kiệm được những chi phí thiêt1 lập văn phòng cho những người này.
Theo những ước tính, thì thiết lập 1 văn phòng cho một nhân viên của một công ty ở một thành phố lớn như thành phố Toronto, chủ nhân của công ty này sẽ phải chi ra hàng tháng 20 ngàn dollars.
Việc cho nhân viên làm việc tại gia cũng giúp làm giảm bớt sự ô nhiễm môi trường do khói xe hơi thải ra, làm giảm bớt những tai nạn xe cộ, cũng như làm giảm bớt số bệnh nhân bị bệnh tâm thần, vì phải lái xe và chờ đợi đến phát khùng ở các xa lộ!

Tin tức khác...