Biến chiếc trailer cũ thành nhà

Montreal:Khi bà Laura Cobham có việc làm và di chuyển đến thành phố Montreal thì bà này nghĩ là giá mua các căn condos cũng không đắt lắm và bà có thể trả được.
Nhưng thực tế giá mua nhà đã quá đắt cho những người có số lương không cao lắm như bà Cobham: giá trung bình 400 ngàn dollars.
Thay vào việc tìm mua một căn condos rộng 700 bộ vuông , bà Cobham đã mua lại một cái nhà kéo ( trailer) cũ từ những năm 1970s : chiếc Airstream travel trailer rộng có 230 bộ vuông với giá 8,500 dollars.
Bà này mang chiếc nhà kéo cổ lỗ xĩ này về, tân trang thành một cái nhà nhỏ lưu động.
Bà Cobham cho sửa chữa lại cái nhà kéo: gắn hệ thống điều hòa không khí, bọc thêm chất ngăn nhiệt insulation, mua thêm giường chiếu, ti vi, tủ lạnh.. và đã sống thoải mái trong chiếc nhà kéo này với con chó của bà.
Bà Cobham cũng nói là bà sống thoải mái, không phải lo về những sự tăng giảm của mức lãi suất nợ nhà như phần đông những người khác.

Tin tức khác...