Số người dùng ngân hàng thực phẩm từ thiện gia tăng

Saint John, New Brunswick: Theo những tin tức vừa loan báo thì tuy nền kinh tế Canada vẫn tiến triển khả quan, nhưng số người sử dụng những ngân hàng thực phẩm từ thiện, nhất là những ngân hàng thực phẩm từ thiện ở tỉnh bang New Brunswick lại gia tăng.
Trong năm ngoái 2018, trung bình có 20,627 người đến sử dụng, mà trong số này có đến 6,565 thiếu nhi.
46.3 phần trăm những người sử dụng food banks ở tỉnh bang New Brunswick là những người độc thân, hàng thứ nhì là gia đình có hai vợ chồng chiếm 17.5 phần trăm và những gia đình chỉ có chồng hay vợ chiếm 17 phần trăm.
Nếu tính theo tỷ lệ toàn quốc thì 35.2 phần trăm những người sử dụng food banks là thiếu nhi, trong khi tính theo dân số thì thiếu nhi chỉ chiếm 20 phần trăm.
Điều này cho thấy là hiện nay ở Canada, không những chỉ có người lớn mới là người không đủ ăn, mà số trẻ em nghèo phải sử dụng ngân hàng thực phẩm từ thiện cũng ở mức cao .

Tin tức khác...