Số người mượn tiền nợ nhà xuống đến mức thấp nhất trong vòng 17 năm qua.

Toronto: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ ba 5 tháng 2, thì số nợ nhà ở Canada đã gia tăng ở mức thấp nhất trong vòng 17 năm qua.
Trong tháng chạp vừa qua năm 2018, số nợ nhà tư nhân ở Canada chỉ gia tăng có 3.1 phần trăm và ở mức 1,550 tỷ dollars, mức gia tăng nợ nhà tư nhân thấp nhất kể từ năm 2001 cho đến nay.
Theo nhận xét của ông Craig Fehr, chiến lược gia đầu tư của công ty đầu tư Edward Jones thì cho mượn nợ nhà là một nguồn lợi nhuận quan trọng của các ngân hàng Canada, và số người mượn nợ nhà sút giảm cũng kéo theo những suy giảm của số lợi nhuận của các ngân hàng.
Chính quyền liên bang đã có những nỗ lực giới hạn số người mượn nợ nhà không đủ tiêu chuẩn, nhằm ngăn ngừa một cuộc đại suy thoái kinh tế tương tự như cuộc đại suy thoái kinh tế diễn ra ở Hoa Kỳ vào năm 2008.

Tin tức khác...