Chính quyền tỉnh bang Saskatchewan không chia lợi nhuận cần sa với các chính quyền thị chính.

Saskatoon, Saskatchewan: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 6 tháng 2, thủ hiến Scott Moe của tỉnh bang Saskatchewan tuyên bố là chính quyền tỉnh bang này sẽ không chia lợi nhuận kiếm được trong việc bán cần sa ở tỉnh bang này.
Như chúng ta cũng biết là chính quyền liên bang đã cho hợp thức hóa cần sa vào ngày 17 tháng 10 năm 2018.
Theo sự thỏa thuận thì chính quyền liên bang sẽ lấy 75 phần trăm số lợi nhuận từ việc bán cần sa, và chính quyền các tỉnh bang sẽ lấy 25 phần trăm số lợi nhuận còn lại trong việc bán cần sa trong tỉnh bang.
Tùy theo từng tỉnh bang, có tỉnh bang đồng ý chia một phần lợi nhuận cho các chính quyền thị chính, có tỉnh bang như tỉnh bang Saskatchewan, đã quyết định không chia lợi nhuận cho các chính quyền thị chính.

Tin tức khác...