Số người chết đói sẽ nhiều hơn người chết vì corona virus

London, Anh quốc: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 10 tháng 7, cơ quan cứu đói Oxfam ở Anh quốc đã tiên đoán là trong năm nay 2020, số người chết đói trên thế giới sẽ nhiều hơn là số người chết vì đại dịch COVID-19.
Tổ chức Oxfam ước tính là trong năm nay sẽ có 122 triệu người trên thế giới bị đói nhất là ở các quốc gia nghèo, vì số tiền viện trợ của các quốc gia giầu có không còn, khi các quốc gia này cũng đang bị khốn khó vì vi rút.
Hàng chục triệu người bị đói vì không kiếm được việc làm và hệ thống phân phối thực phẩm trên thế giới bị gián đoạn.
Theo tổ chức Oxfam thì ngay cả ở các quốc gia gọi là “trung lưu” như Ấn Độ, Ba Tây, Nam Phi cũng có hàng triệu người sẽ từ bậc trung lưu xuống bậc nghèo vì những khủng hoảng kinh tế đang diễn ra.
Theo những ước tính thì những quốc gia nghèo khó nhất, ở tại Phi Châu có thể có thêm 12 ngàn người chết đói một ngày, so với 10 ngàn người chết vì vi rút trên thế giới vào giữa tháng 4 vừa qua.
Cái nào nguy hiễm hơn: chết đói hay chết vì COVID-19?

Tin tức khác...