Mây Chiều

Đường về nhà em một chiều mây bay,
hiu hắt mấy cánh chim
thấp thoáng bay theo chân ngày.
Sương chiều mờ giăng hàng cây cô liêu,
văng vẳng tiếng chuông ban chiều
gợi buồn ngập giăng muôn lối.
Lạc loài về đây một chiều heo may
xơ xác chiếc lá rơi
như nước mắt ai phương trời
Lòng thầm gọi tên người em xa xôi
tuy cách mấy thu qua rồi
ngàn đời dệt mộng lòng tôi…


Mây Chiều của Nguyễn Văn Đông qua tiếng hát Hoài Hương

Tin tức khác...