Số người Canadians bị lây nhiễm covid gia tăng trong làn sóng đại dịch thứ tư

Ottawa: Trong hôm thứ sáu ngày 26 tháng 8, số người nhiễm covid ở Canada đã lên trở lại ở mức trên 3,300 người trong làn sóng đại dịch thứ tư.
Tuy số người nhiễm gia tăng, nhưng chỉ có thêm 6 người chết vì covid, cho thấy là việc chủng ngừa đã giúp làm giảm số người bị nhiễm covid phải vào bệnh viện và số người chết giảm .
Tuy nhiên nhiều chuyên gia y tế nói là việc chủng ngừa không thôi chưa đủ để ngăn chận làn sóng đại dịch thứ tư, mà chúng ta phải tiếp tục đeo khẩu trang ở chỗ đông người và giữ khoảng cách xã hội.
Trong khi đó bác sĩ Kieran Moore, giám đốc ty y tế công cộng tỉnh bang Ontario thì tuy tỉnh bang Ontario đã đạt được chỉ tiêu là trên 75 phần trăm những cư dân trên 12 tuổi đã được chủng ngừa hoàn toàn, nhưng với sự lây nhiễm của loài vi rút biến thể delta, bác sĩ Moore muốn phải có 90 phần trăm cư dân được chủng ngừa hoàn toàn, trước khi tỉnh bang được mở cửa toàn diện vượt qua giai đoạn 3.
Cũng trong hôm thứ năm, có 678 cư dân trong tỉnh bang Ontario bị nhiễm covid, nhưng không có người nào chết.
Trong số 678 người nhiễm covid trong ngày thứ năm có 537 người chưa chủng ngừa hoàn toàn.
Số người bị nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện tỉnh bang Ontario cũng gia tăng lên 302 người, so với con số có 176 người trong tuần lễ trước, và có 165 người phải nằm trong các khu cấp cứu.
Hiện tại có 82.5 phần trăm cư dân trong tỉnh bang Ontario trên 12 tuổi đã chủng ngừa covid 1 mũi và 75.5 phần trăm cư dân đã chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi thuốc.

Tin tức khác...