Bộ y tế Canada chuẩn y việc dùng thuốc chủng Moderna cho trẻ em dưới 17 tuổi

Ottawa: Trong hôm thứ sáu ngày 27 tháng 8, bộ y tế Canada và cơ quan y tế công cộng Canada (PHAC) loan báo là cơ quan này đã chuẩn y việc dùng thuốc chủng Moderna ngừa covid, cho những trẻ em từ 12 tuổi cho đến 17 tuổi.
Trước đó thuốc chủng Moderna chỉ được dùng cho việc chủng ngừa những người từ 18 tuổi trở lên.
Để dùng chủng ngừa cho những trẻ em từ 12 cho đến 17 tuổi, các cơ quan y tế Canada cũng như thế giới đã dùng thuốc chủng ngừa Pfizer.
Tính cho đến ngày thứ sáu 27 tháng 8, có 75 phần trăm những trẻ em từ 12 cho đến 17 tuổi ở Canada được chủng ngừa covid một mũi thuốc và 59 phần trăm được chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi thuốc.
Hiện nay các công ty sản xuất thuốc chủng ngừa covid vẫn tiếp tục thử nghiệm xem loại thuốc chủng nào thích hợp cho trẻ em dưới 12 tuổi.
Với sự hoành hoành của loài covid biến thể delta, và với mùa tựu trường sắp bắt đầu, các giới chức thẩm quyền đã nỗ lực tìm cách ngăn ngừa sự lây nhiễm covid của trẻ em.
Các công ty Pfizer và Moderna đang thử nghiệm việc chủng ngừa cho trẻ em dưới 12 tuổi và kết quả của các cuộc thử nghiệm này sẽ được công bố trong mùa thu năm nay.

Tin tức khác...