Số người Canada chọn cái chết có trợ giúp y tế tăng 30%

Trong 6 tháng qua, có 1.523 trường hợp trợ tử y tế trong cả nước- tăng gần 30 phần trăm so với 6 tháng trước đó.

Theo tường trình của cơ quan Y tế Canada, bệnh ung thư là nhiều nhất trong các trường hợp chết có sự trợ giúp y tế, chiếm tỷ lệ 65 phần trăm.

Sử dụng dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Canada, bản tường trình cho thấy những vụ trợ tử y tế chiếm 1,07 phần trăm tổng số cái chết trên toàn quốc trong 6 tháng nói trên. Điều này cũng phù hợp với tường trình của các quốc gia có chế độ trợ tử khác, nơi có những tỷ lệ từ 0,3 đến 4 phần trăm.

Kể từ khi luật trợ tử của Québec và luật liên bang có hiệu lực cách đây hai năm, 3.714 người Canada đã nhận được trợ giúp y tế khi chết.

Tổng trưởng Y tế Ginette Petitpas cho biết: “Chính phủ thừa nhận tầm quan trọng của việc theo dõi và tường trình vấn đề trợ tử để cung cấp một bức tranh toàn quốc về việc nó được thực thi như thế nào trên khắp Canada”.

Đa số những người Canada chọn trợ tử y tế có tuổi từ 56 đến 93. Tuổi trung bình là 73.

Tại Canada, khoảng 40,5 phần trăm trường hợp diễn ra tại bệnh viện, 43,3 phần trăm diễn ra tại nhà bệnh nhân. Các trường hợp trợ tử khác diễn ra tại cơ sở chăm sóc dài hạn hay những cơ sở khác.

Có nhiều trường hợp trợ tử trong vùng thành thị (55,9 phần trăm) hơn là tại các vùng dân số ít (41,6 phần trăm).

Năm 2016, Hà Lan cho biết hơn 80 phần trăm trường hợp trợ tử diễn ra tại nhà.

Tin tức khác...