Số lượng sinh viên học đại học giảm kỷ lục

Theo dữ liệu mới công bố ngày 26/10, hiện nay số lượng sinh viên ghi danh vào các trường cao đẳng và đại học năm 2021 giảm gần 500.000 người. Đây là số lượng sinh viên sụt giảm mạnh nhất trong 50 năm qua.

Theo Trung tâm nghiên cứu National Student Clearinghouse (chuyên nghiên cứu về lộ trình và xu hướng học tập của sinh viên), trong năm học 2021, tỉ lệ sinh viên đại học đã giảm hơn 6% so với năm 2019.

National Student Clearinghouse so sánh số lượng sinh viên ghi danh nhập học năm 2019 (trước dịch) và mùa nhập học năm 2021 – khi vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Cả nước có trên 5.000 trường đại học và cao đẳng. Có khoảng 16,7 triệu sinh viên đại học, cao đẳng và 3,1 triệu sinh viên sau đại học trong năm 2019.

Mùa nhập học năm 2021, tỉ lệ tuyển sinh đại học giảm trên tất cả các ngành. Tuy nhiên, số lượng sinh viên nhập học còn giảm tồi tệ hơn ở các trường cao đẳng cộng đồng, cao đẳng công lập hệ 4 năm và trường tư vì lợi nhuận.

Tại các trường cao đẳng cộng đồng, năm 2021, tỉ lệ sinh viên năm thứ nhất thấp hơn 20,8% so với tỉ lệ sinh viên năm thứ nhất vào năm 2019.

Ông Doug Shapiro – lãnh đạo điều hành trung tâm nghiên cứu National Student Clearinghouse – cho biết: “Con số rất đáng sợ. Không thể lấp đầy lỗ hổng của sự sụt giảm trong tuyển sinh 2 năm nay. Nhiều người trẻ dường như sẽ đi làm thay vì học đại học” – theo trang tin NPR.

Khác với thời kỳ COVID-19, trong các cuộc suy thoái kinh tế trước đây, tỉ lệ nhập học, đặc biệt là tại các trường cao đẳng cộng đồng lại có xu hướng tăng lên. Sinh viên đến trường học để trau dồi kỹ năng, đón cơ hội việc làm khi nền kinh tế khá lên.

Tin tức khác...