Số lượng nhà bán được gia tăng, nhưng giá nhà không thay đổi nhiều.

Toronto: Theo tin của hiệp hội những nhà địa ốc Canada phổ biến hôm thứ ba ngày 18 tháng 9 thì trong vòng 1 năm qua, số nhà bán được trên toàn quốc đã gia tăng, nhưng giá nhà trung bình không thay đổi nhiều.
Theo hiệp hội những nhà địa ốc Canada, hiệp hội đại diện cho 125 ngàn địa ốc gia thì số nhà bán được trong tháng 8 năm nay, gia tăng 0.9 phần trăm so với tháng 7 trước đó. Đây là tháng gia tăng liên tiếp lần thứ 4 trong năm nay.
Tuy nhiên giá nhà đã không thay đổi: giá trung bình trên toàn quốc là $475,500.
Nhưng giá nhà cũng thay đổi tùy nơi: giá nhà gia tăng gia tăng 4.1 phần trăm ở vùng đại thủ phủ Vancouver.
Trong khi giá nhà sút giảm 2.2 phần trăm trong vòng 1 năm ở thành phố Calgary, sút giảm 4.8 phần trăm ở thành phố Regina.
Tại tỉnh bang Ontario, giá nhà gia tăng 7.2 phần trăm ở các thành phố Hamilton và Burlington, gia tăng 6.6 phần trăm ở vùng Niagra và chỉ gia tăng 1.4 phần trăm ở vùng đại thủ phủ Toronto.
Giá nhà gia tăng 7.1 phần trăm ở thành phố Ottawa.

Tin tức khác...