Một nữ dân biểu đảng Tự Do chuyển sang gia nhập đảng Bảo Thủ.

Ottawa: Trong hôm thứ hai ngày 17 tháng 9, nữ dân biểu Leona Alleslev của đảng Tự Do đã vượt lằn ranh ngăn đôi nghị viện liên bang, để gia nhập vào đảng Bảo Thủ.
Đây là một tin bất ngờ, ngay trước khi đảng cầm quyền Tự Do của thủ tướng Trudeau công bố những đường hướng hoạt động trong những tháng sắp đến, chuẩn bị cho cuộc bầu cử lại hạ viện Canada vào năm 2019.
Đây cũng là lần đầu tiên một dân biểu đảng Tự Do bỏ đảng, kể từ thời thủ tướng Trudeau lên cầm quyền.
Bà dân biểu Leona Alleslev nguyên là một nữ phi công của không lực Canada, và là dân biểu năm đầu đại diện cho vùng Richmond Hill trong thành phố Toronto.
Lý do mà bà dân biểu này đổi đảng là những lo ngại của bà về việc chính quyền liên bang đã không điều hành tốt về kinh tế, về cải tổ thuế má, về ngoại giao và mậu dịch cũng như không chi tiêu đủ trong lãnh vực quốc phòng.

Tin tức khác...