Số du khách rời phi trường Pearson lên đến mức kỷ lục

Toronto: Ngày thứ sáu trước ngày lễ Giáng Sinh hàng năm là ngày bận rộn nhất của phi trường Pearson hàng năm, và trong ngày thứ sáu 21 tháng chạp vừa qua cũng không phải là một ngoại lệ.
Hàng loạt những hành khách hoặc trên đường về thăm thân nhân ở xa, hay là những con chim trốn tuyết bay về miền nắng ấm,tránh cái lạnh của mùa đông.
Trong ngày thứ sáu 21 tháng chạp, ước lượng có khoảng 135 ngàn hành khách đã sử dụng phi trường Pearson.
Và ngày sau đó thứ bảy 22 tháng 12 cũng là một ngày bận rộn nhất trong năm của phi trường Pearson.
Ngày thứ sáu cũng là ngày đi học chót của học sinh trước khi được nghỉ cho mùa Giáng Sinh.

Tin tức khác...