Chi phí điện thoại cầm tay ở Canada sút giảm

Ottawa: Với những cạnh tranh theo thời gian, chi phí sử dụng điện thoại không giây của ba công ty viễn thông hàng đầu ở Canada ngày một giảm, nhưng so với chi phí điện thoại cầm tay ở Canada vẫn cao hơn chi phí sử dụng điện thoại cầm tay ở 6 quốc gia khác trong nhóm thất cường kinh tế G7.
Theo những thống kê thì chi phí sử dụng điện thoại không giây với số dữ kiện tàng kho là 2GB trung bình ở Canada trong năm 2018 là $75.44 một tháng, so với giá $81.61 một tháng trong năm 2017.
Tuy nhiên so với giá mướn điện thoại với dữ kiện 2 GB ở 4 thành phố khác ở Hoa Kỳ, thì chi phí điện thoại không giây ở Canada vẫn cao hơn 20 phần trăm.
Chi phí sử dụng điện thoại không giây trung bình ở thành phố Berlin là 45.80 Gia kim, 30.91 Gia kim ở thành phố Paris, 26.56 Gia kim ở thành phố Luân Đôn và 21.11 Gia kim ở thành phố La Mã.
Chi phí sử dụng điện thoại không giây ở thành phố Sydney, Úc Đại Lợi là 24.70 Gia kim, chỉ bằng 1 phần ba chi phí ở Canada.

Tin tức khác...