Coi chừng bị lường gạt trong mùa Lễ.

Winnipeg, Manitoba: Trong hôm thứ bảy ngày 22 tháng 12, sở cảnh sát Hoàng Gia RCMP ở tỉnh bang Manitoba đã khuyến cáo cư dân trong tỉnh bang cẩn thận coi chừng bị lường gạt.
Theo sở cảnh sát RCMP thì họ nhận được những báo cáo của những khách hàng có mua hàng hóa của công ty Amazon trên mạng, là những người này nhận được những email , nói là từ công ty Amazon.
Kẻ gian đã yêu cầu những người này xác nhận là họ có mua những gói hàng, bằng cách ấn vào chữ “details” trong điện thư.
Sở cảnh sát đã khuyến cáo là những người nhận được, không nên ấn vào theo lời yêu cầu của kẻ gian, vì nếu ấn vào chúng có thể lấy những dữ kiện cá nhân và có thể lấy được số của thẻ tín dụng của các nạn nhân, và dùng những dữ kiện cá nhân ăn cắp được mua hàng trên mạng.
Cảnh sát cũng khuyến cáo là khi người ta nhận đuộc email nói là từ công ty Amazon thì phải xem lại địa chỉ của người gửi, xem có đúng là amazon.com hay không?

Tin tức khác...