Số công ăn việc làm gia tăng ở 46 tiểu bang

Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 17 tháng 6, thì tuy tỷ lệ thất nghiệp trên toàn quốc vẫn cao ở mức 13.3 phần trăm, nhưng có đến 46 tiểu bang Hoa Kỳ đã có số công ăn việc làm gia tăng.

Theo bản công bố của Bộ Lao động thì ba tiểu bang có mức thất nghiệp cao nhất nước hiện nay là tiểu bang Nevada với tỷ lệ thất nghiệp là 25.3 phần trăm, đứng hàng thứ nhì là tiểu bang Hawaii với mức thất nghiệp là 22.6 phần trăm, và đứng hàng thứ ba là tiểu bang Michigan với mức thất nghiệp là 21.2 phần trăm.

Trong khi 2 tiểu bang có mức thất nghiệp thấp nhất là Nebraska với 5.2 phần trăm, Utah là 8.5 phần trăm.

Có những dấu hiệu hồi sinh của nền kinh tế ở nhiều tiểu bang, như trong tháng qua có thêm 33 ngàn công ăn việc làm ở tiểu bang Nevada và trong tháng 4 có thêm 2.5 triệu công ăn việc làm mới ở Hoa Kỳ.

Tin tức khác...