Sinh viên sẽ được trợ cấp vì dịch COVID-19

Hôm thứ Tư 22 tháng 4, Thủ tướng Justin Trudeau đã công bố một chương trình trợ cấp cho sinh viên đang học và những sinh viên vừa tốt nghiệp, nhưng không kiếm được việc làm vì đại dịch COVID-19.
Ngân khoản dành cho chương trình có tên là the Canada Emergency Student Benefit (CESB) này lên đến 9 tỷ dollars.
Theo như dự định, chính quyền liên bang sẽ tài trợ cho các sinh viên đã tốt nghiệp bậc hậu trung học, hay đang đi học ở các trường đại học, hay vừa tốt nghiệp trung học và sẽ vào học đại học dự định trong tháng 9 năm nay, mỗi người $1,250 một tháng trong vòng 4 tháng, từ tháng 5 cho đến tháng 8.
Những sinh viên phải chăm sóc cho người thân và những sinh viên có khuyết tật, sẽ nhận được $1,750 một tháng.
Ngay cả những sinh viên đã có việc làm nhưng tiền lương ít hơn $1,000 một tháng cũng có quyền nộp đơn xin.
Cũng theo thủ tướng Trudeau thì dự luật trợ cấp cho sinh viên sẽ cần được thông qua ở quốc hội trong những ngày sắp tới.

Tin tức khác...