Có nên trì hoãn việc khai thuế lợi tức cho đến ngày 1 tháng 6?

Cũng vì đại dịch COVID-19, sở Thuế Canada đã cho gia hạn ngày chót phải khai thuế lợi tức cá nhân là ngày 1 tháng 6 năm nay, thay vì vào ngày 30 tháng 4 như lệ thường.
Ngoài ra những người phải đóng thêm thuế, sẽ không phải trả số tiền thiếu thuế này cho đến ngày 31 tháng 8.
Như thế người ta có nên trì hoãn việc khai thuế lợi tức cho đến ngày 1 tháng 6?
Theo bà Tina Chueng, một chuyên gia thuế ở thành phố Vancouver thì với những người nghĩ là sẽ lấy lại tiền hồi thuế thì nên khai thuế càng sớm càng tốt, để có thể lấy tiền hồi thuế sớm.
Tuy nhiên với những người phải đóng thêm thuế, thì việc khai sớm hay trễ cũng không thành vấn đề, vì hạn chót phải đóng thêm thuế là ngày 31 tháng 8.
Nhưng ngoài việc lấy lại tiền hồi thuế, khai thuế là việc mà người ta có thể nhận được nhiều chương trình cung ứng lợi ích của chính quyền, nhất là cho những người không có lợi tức, gồm cả Canada Child Benefit, the GST/HST Credit, the Disability Tax Credit and the Child Disability Benefit.
Bà chuyên gia Chueng cũng khuyến nghị những người vì không có lợi tức, không khai thuế năm ngoái 2018, nên khai sớm và khai luôn cho bản khai thuế năm ngoái, vì chính quyền liên bang có thêm những phụ cấp tài chánh vì đại dịch COVID-19, và họ dựa vào những dữ kiện từ bản khai thuế năm ngoái 2018.

Tin tức khác...