Sinh viên đại học sẽ được trợ cấp vì dịch COVID-19, ngay cả học sinh vừa tốt nghiệp trung học và chuẩn bị vào đại học.

(University of Toronto)

Ottawa: Trong hôm thứ tư ngày 22 tháng 4, thủ tướng Justin Trudeau đã công bố một chương trình tài trợ cho sinh viên đang học và những sinh viên vừa tốt nghiệp, nhưng không kiếm được việc làm vì đại dịch COVID-19.
Chương trình tài trợ này lên đến 9 tỷ dollars và có tên là the Canada Emergency Student Benefit (CESB)
Theo như dự định, chính quyền liên bang sẽ tài trợ cho các sinh viên đã tốt nghiệp bậc cử nhân, hay đang đi học ở các trường đại học, hay vừa tốt nghiệp trung học và sẽ vào học đại học dự định trong tháng 9 năm nay, mỗi sinh viên $1,250 một tháng trong vòng 4 tháng từ tháng 5 cho đến tháng 8.
Những sinh viên phải chăm sóc cho người thân và những sinh viên có khuyết tật, sẽ nhận được $1,750 một tháng thay vì chỉ có $1,250.
Ngay cả những sinh viên đã có việc làm nhưng tiền lương ít hơn $1,000 một tháng cũng có quyền nộp đơn xin.
Cũng theo thủ tướng Trudeau thì dự luật tài trợ cho các sinh viên, sẽ cần thông qua ở quốc hội trong những ngày sắp tới.

Tin tức khác...