sao lại phải về Việt Nam

Tôi hãnh diện là người Việt Nam
Quê hương chữ S khắc trong tâm
Lạc Long Quân -Âu Cơ lập quốc
Con cháu giữ truyền mấy ngàn năm…

Bất cứ thời nào đều tôn trọng
Đạo đức- Tự do của con người
Đời hư nên khiến xuôi quỷ lộng
Hồ chí minh… Tâm dạ lũ giòi!

Chữ trung chữ hiếu tôi không trọn
Phải ra đi bỏ nước đoạn đành
Tuổi xuân lên đường theo tiếng gọi
Ngăn thù Bắc Cộng lấn tranh giành…

Bảo quốc an dân không tròn phận
Tôi đành chịu tội với non sông
Hơn 8 năm nhục tù nuốt hận
Vết thù luôn khắc nhớ trong lòng…

Nước Mỹ nhận tôi sang tỵ nạn
Vì người không thể sống gần ma
Tôi đến đây đôi bàn tay trắng
Bây giờ đây ổn định cửa nhà!

Ấm no thân vẫn không quên được
Quê hương còn quằn quại khổ đau
Đảng Cộng Sản lắm mưu nhiều chước
Hết chiến chinh vẫn đỏ máu đào…!

Ức hiếp dân, nhường biển bán đất
Sợ Chệt Tàu hơn chuột sợ mèo
Đất ông cha dần dần bị mất
Cộng Sản giàu sang dân đói nghèo…

Bị chê trách là hèn là nhát
Họ sẵn sàng lớn tiếng miệt khinh
“Giỏi thì về chống gian diệt ác
Ở phương xa đừng có khoe mình…”

Tàu đô hộ ác nhân tàn độc
Chẳng ảnh hưởng gì đến tôi
Sao phải về Việt Nam chống Cộng
Các người chỉ biết cúi mặt thôi

Chỉ là gốc gác con dân Việt
Chẳng còn gì bận bịu nước non
Lòng tôi chỉ thấy buồn thấy tiếc
Người Việt không nghĩ chuyện mất còn!

Việt Nam còn hay Việt Nam mất
Tôi vẫn là tôi ở xứ người
Quê tôi bây giờ là Mỹ Quốc
Chỉ thương ai chịu cảnh dân Hời!

Cuộc sống của mình mình phải thấy
Phải chung tay xóa bỏ sai lầm
Chứ cứ mải mê say ăn nhậu
Đợi ai về giúp đỡ Việt Nam?

Nhớ ngàn năm Tàu xưa đô hộ
Trăm năm Tây cai trị xứ mình
Dân Việt oằn lưng chịu đói khổ
Anh hào đứng dậy xóa điêu linh

Tôi phải về Việt Nam chống Cộng?
Để các người ngồi nhậu coi chơi
Người trong nước hèn không chống
Chỉ ngồi chờ sung rụng để cười!

Nhậu được ngày nào người cứ nhậu
Quyền lợi của mình chẳng đấu tranh
Đảng Cộng sản lũ gian đầu gấu
Việt Nam vẫn hoài cảnh điêu linh…

thylanthảo
Viết tại Kỳ Đà Động 7-5-17

Tin tức khác...