Sai lầm của chính quyền tỉnh bang Quebec, khiến một người đàn ông mất việc

Montreal: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 22 tháng 10, một người đàn ông ở thành phố Montreal bị mất việc và cuộc sống của ông ta bị hỗn loạn, vì kết quả của cuộc thi nói tiếng Pháp.
Ông Francis Paganini, một di dân xin định cư tại tỉnh bang Quebec và một trong những điều kiện để ông ta duy trì tình trạng thường trú nhân và duy trì công ăn việc làm, là phải đậu trong một kỳ thi nói tiếng Pháp.
Ông Paganini đã nhận được giấy báo là ông ta rớt trong kỳ thi tiếng Pháp, nhưng thật sự là ông này đã đậu.
Ông Paganini là một người có lưỡng quốc tịch Ý Đại Lợi và Anh và đã xin di dân qua tỉnh bang Quebec.
Vì những lỗi lầm, kết quả cuộc thi đã xếp hạng ông là người chỉ hiểu tiếng Pháp căn bản, đã làm ông mất công việc theo chương trình The Quebec Experience Program giúp đỡ nhanh chóng cho những di dân đến tỉnh bang Quebec.
Sau những kiểm nghiệm, cuối cùng chính quyền tỉnh bang Quebec đã xác nhận ông Paganini đã đậu kỳ thi tiếng Pháp và sẽ tiếp tục được trợ giúp trong chương trình tỉnh bang Quebec giúp di dân mau chóng trở thành thường trú nhân.

Tin tức khác...