Những nạn nhân của những trận cuồng phong ở xung quanh thành phố Ottawa.

Ottawa: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ hai ngày 22 tháng 10, thì các nạn nhân của các trận cuồng phong diễn ra từ 1 tháng trước ở vùng xung quanh hai thành phố Ottawa và Gatineau,nay phải đối phó với các nhân viên của các hãng bảo hiểm, về việc xin bồi thường thiệt hại.
Theo ông Richard Hentley, một nạn nhân có nhà bị hư hại trong trận bão thì việc gia đình ông ta phải liên tục liên lạc với công ty bảo hiểm từ những ngày sau trận bão xảy ra vào ngày 21 tháng 9.
Ông Henley cho biết ông đã liên lạc, điện thoại, điện thư, gửi giấy tờ cho công ty bảo hiểm trong vòng 5 tuần qua, nhưng vẫn chưa đi đến kết quả.
Khai bảo hiểm là việc làm tỉ mỉ mà chủ nhà cần phải khai từng chi tiết, những mất mát cũng như những chi phí.
Việc xây cất lại nhà cửa cũng tiến hành chậm cho những nạn nhân, vì cần giấy phép của chính quyền các thị trấn.

Tin tức khác...