Rác được đưa trở lại Canada

Vancouver: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ sáu ngày 3 tháng 5, thì chính quyền liên bang Canada đã đồng ý nhận lại những container đựng rác, đã chuyển qua Phi Luật Tân những năm trước, mà không được sự chấp thuận của chính quyền xứ này.
Cuộc tranh chấp về rác giữa Phi Luật Tân và Canada đã kéo dài trong nhiều tháng qua, mà có lần ông tổng thống lỗ mãng của xứ Phi đã nói là Canada nên đem rác về mà ..ăn! và ông cũng đe dọa khởi động cuộc chiến tranh..rác với Canada.
Có khoảng trên 70 kiện đựng rác đã bốc mùi, sẽ được tàu hàng chở lại hải cảng Vancouver trong những ngày sắp tới.
Những kiện đựng rác đã được gửi đến Phi Luật Tân 6 năm trước, với nhãn hiệu là hàng dùng để tái chế, và gửi cho những công ty tái chế rác ở Phi.

Tin tức khác...