Kỹ nghệ địa ốc ở vùng đại thủ phủ Vancouver tiếp tục bước suy thoái

Vancouver: Số nhà bán được ở vùng đại thủ phủ Vancouver tiếp tục sút giảm, theo những tin tức loan báo trong hôm thứ sáu ngày 3 tháng 5 vừa qua.
Theo bản công bố của hội đồng địa ốc vùng đại thủ phủ Vancouver thì chỉ có 1,829 căn nhà bán được ở vùng đại thủ phủ này trong tháng 4: sút giảm 29.1 phần trăm so với số nhà bán được trong tháng 4 năm ngoái 2018.
Theo bà Ashley Smith, chủ tịch hội đồng địa ốc vùng đại thủ phủ Vancouver thì chuyện kiểm tra những người muốn mua nhà, về khả năng có thể mượn tiền nợ nhà của chính quyền liên bang, đã làm sút giảm số người có thể mua nhà trong vùng đại thủ phủ.
Chúng ta cũng biết là giá nhà ở vùng đại thủ phủ Vancouver là giá nhà cao nhất Canada: giá trung bình một căn nhà độc lập trong thành phố là 1.5 triệu dollars.
Số nhà bán được sút giảm ở vùng đại thủ phủ Vancouver, một phần cũng vì thiếu những nhà đầu tư ngoại quốc, nhất là những nhà đầu tư Trung quốc.
Theo những tin tức báo chí, thì những nhà đầu tư Trung quốc hiện nay chuyển sang mua nhà cửa ở các vùng đại thủ phủ Toronto và Montreal.

Tin tức khác...