Số công ăn việc làm tại Mỹ gia tăng: tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong vòng 49 năm qua

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ sáu ngày 3 tháng 5, bộ lao động Hoa Kỳ cho công bố những thay đổi về số công ăn việc làm, về mức thất nghiệp ở Mỹ.
Trong tháng 4 vừa qua, đã có thêm 263 ngàn công ăn việc làm mới ở Hoa Kỳ và mức thất nghiệp ở Mỹ trong tháng 4 đã sút giảm xuống còn 3.6 phần trăm, mức thất nghiệp thấp nhất ở Hoa Kỳ trong vòng 49 năm qua.
Phần lớn những công việc làm mới có trong tháng tư là những việc làm văn phòng, xây cất và y tế.
Với nền kinh tế Mỹ tiếp tục phát triển, số người Mỹ ủng hộ tổng thống Trump gia tăng: 56 phần trăm những người Mỹ được hỏi ý kiến, cho là tổng thống Trump đã giúp cho sự phát triển kinh tế ở Hoa Kỳ.

Tin tức khác...