Ra mắt sách “Lối thoát cho Việt Nam”

Ngày 25/8, tại 6200 Wilcrest Houston, TX, buổi ra mắt sách “Lối thoát cho Việt Nam” của Tiến sĩ Mai Thanh Truyết đã có rất đông thân hữu, đồng hương đến tham dự.

Ông Mai Thanh Truyết- Tiến sĩ Hóa Học Đại học Besancon (Pháp), phụ tá phụ trách thí nghiệm Hóa vô cơ trường Institut de Chimie Besancon (Pháp). Sang Hoa Kỳ, ông đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng về khoa học kỹ thuật an toàn và phẩm chất, môi trường. Hiện ông là Đệ nhất Phó chủ tịch Đại Việt Quốc dân đảng, Chủ tịch Hội Bảo vệ môi trường VN, Trưởng nhóm chống Tàu diệt cộng. “Lối thoát cho Việt Nam” là ấn bản thứ hai của quyển “Lối thoát nào cho VN” sau khi ông đón nhận góp ý, phản hồi và thêm ý kiến trong những lần trao đổi nói chuyện với cộng đồng người Việt khắp nơi, để rồi từ đó quyết định tái bản với thêm nhiều bình luận cũng như sửa chữa một số nhận định không chính xác và thiếu tính thuyết phục.
“Lối thoát cho Việt Nam” dày khoảng 600 trang với chương trình và mục tiêu hành động có hai hành động, hai mục tiêu: chống Tàu và diệt Việt cộng, ủy ban chống Bắc thuộc.

Đọc “Lối thoát cho Việt Nam” để biết bằng cách nào cho VN được tự do – dân chủ – nhân quyền và đuổi hết bọn quỷ đỏ Tàu cộng bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải của dân tộc Việt.

Bạch Cúc

Tin tức khác...