Quỹ Vắc-xin ngừa COVID-19 được huy động nhiều nhưng mới dùng một khoản nhỏ

Mạng báo Hà Nội Mới dẫn thống kê của Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin Phòng COVID-19 của Việt Nam cho biết tính đến chiều ngày 13/9 Quỹ này nhận được hơn 8.600 tỷ đồng do gần 500 ngàn tổ chức và cá nhân đóng góp. Tuy nhiên số bỏ ra để mua vắc-xin tính đến nay chỉ mới 373 tỷ đồng.

Theo đó, số dư quỹ còn lại là gần 8.300 tỷ đồng.

Tin cho biết Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19 của Việt nam đã gửi số tiền vào các ngân hàng thương mại có kỳ hạn. Lãi tiền gửi của Quỹ tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại được tính vào nguồn thu của Quỹ. Nguồn ngày được nói sử dụng để hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

Thông tin nguồn Quỹ còn được dành cho công tác nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước bị nhiều người Việt Nam phản ứng bất bình vì cho rằng như vậy là sử dụng sai mục đích khi kêu gọi đóng góp.

Tin tức khác...