Phần lớn cư dân của 5 thành phố ở tỉnh bang British Columbia, là những người thuộc những nhóm thiểu số.

Richmond, B.C.: Theo bản thống kê của sở Thống Kê Canada vừa phổ biến thì phần lớn cư dân của 5 thành phố  ở tỉnh bang B.C. đã nhiều hơn 50 phần trăm dân số.

Các thành phố đó là  Richmond, Vancouver, Burnaby, Surrey và Coquitlam.

  1. 3 phần trăm dân số thành phố Richmond là những người thuộc các nhóm thiểu số.

Đứng hàng thứ nhì là vùng đại thủ phủ Vancouver với 67.3 phần trăm  dân số là những người thiểu số. 63.6 phần trăm  dân số của thành phố  Burnaby cũng là những người thuộc các nhóm thiểu số.

Thành phố Coquitlam  đứng hàng thứ năm với 51.5 phần trăm dân số là những người thiểu số.

Bản thống kê của sở Thống Kê Canada không kiểm kê những người thổ dân ở các thành phố này.

Ông Richard Stewart, thị trưởng thành phố Coquitlam nói là ông không biết  tại sao mà những người thuộc các cộng đồng thiểu số lại chọn thành phố này làm quê hương.

Tuy nhiên cũng theo ông thị trưởng thì có lẽ lý do làm những người thiểu số chọn thành phố này, là vì những tiến bộ của hệ thống chuyên chở công cộng từ vùng thủ phủ Vancouver đến  Coquitlam: người ta chọn định cư ở thành phố này vì giá nhà cửa rẻ hơn so với vùng thủ phủ Vancouver.

Trong vùng thủ phủ Vancouver, 14 phần trăm những người thiểu số  sống trong thành phố Langley, 39 phần trăm cư dân trong thành phố New Westminster cũng là những người thiểu số.

Nếu tính chung 30 phần trăm những cư dân ở tỉnh bang B.C. là những người thiểu số, và 22 phần trăm cư dân của toàn Canada cũng là những người đến từ các quốc gia khác.

 

More Stories...