Cựu thủ tướng Harper chỉ trích Canada chậm trễ trong việc thương thảo lại thỏa ước NAFTA

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 27 tháng 10,cựu thủ tướng Harper đã lên tiếng chỉ trích chính quyền của thủ tướng Trudeau trong việc thương thảo lại thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ, NAFTA, với Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ.

Thủ tướng Harper cho là chính quyền đảng Tự Do “đã mơ ngủ” trong khi thương thảo.

Trong những lãnh vực cựu thủ tướng Harper chỉ trích bao gồm  những chuyện như  đại diện của Canada đã vội vàng bác bỏ những  đề nghị sửa đổi của Hoa kỳ, việc đòi phải có một thỏa ước  với cả Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ, và đưa những vấn đề khác không có liên quan đến mậu dịch như lao động, giới tính, thổ dân và môi trường vào cuộc thương thảo.

Cựu thủ tướng Harper cũng nghĩ là việc tổng thống Trump đe dọa Hoa Kỳ sẽ rút ra khỏi thỏa ước NAFTA là một chuyện thật, không phải chỉ dọa.

Tuy nhiên các giới chức trong chính quyền liên bang đã không đồng ý về bản tuyên bố của cựu thủ tướng Harper và cho là  việc ông đưa ra những lời tuyên bố này, có hại cho Canada trong việc thương thảo.

Tin tức khác...