Ông già khôn!

 
TÌNH GIÀ…
 
Mất gì thì mất bà ơi
Xin trời đừng để còn tôi, mất bà
Hai ta tuy tuổi đã gìa
Nhưng tôi vẫn muốn còn bà, còn tôi
Mất gì thì mất bà ơi 
Xin trời đừng để còn tôi, mất bà
Nếu trời bắt phải đi xa
Tôi xin đi trước, còn bà đi sau
Mong bà đừng ốm đừng đau
Để tôi còn bát cơm rau sớm chiều
Sống cho nhau nghĩa là yêu
Tuổi cao ta lại càng nhiều tình thương 
Hai ta đi khắp nẻo đường
Đói no sướng khổ gió sương đã từng
Được như nay đã là mừng
Nỗi mong lớn nhất là đừng đi…xa
Tuổi cao tôi vẫn có bà
Như liều thuốc bổ dưỡng già đời tôi
Đời còn đẹp lắm bà ơi
Xin trời cứ để còn tôi, còn bà 
 
Xin Trời giữ trọn đôi ta
Để cùng vui hưởng tuổi gìa bên nhau
More Stories...