Ông cảnh sát trưởng thành phố Toronto về hưu

Toronto: Tuyên bố trong ngày thứ hai 8 tháng 6, ông Mark Saunders, cảnh sát trưởng thành phố Toronto cho biết ông ta sẽ về hưu vào ngày 31 tháng 7 sắp đến.
Ông cảnh sát trưởng Saunders đã giữ chức cảnh sát trưởng thành phố Toronto từ tháng 4 năm 2015 cho đến nay.
Theo lời ông Saunders thì sau 37 năm trong ngày cảnh sát và phục vụ trong một trong những sở cảnh sát hùng mạnh nhất, và ở trong một thành phố đa đạng, đủ mọi sắc tộc dân nhất trên thế giới, thì đã đến lúc ông về hưu, trở thành một người chồng và một người cha toàn phần.
Tuy nhiên ông cảnh sát trưởng Saunders cũng nói thêm là tuy về hưu, nhưng ông sẽ tiếp tục làm việc không lương cho thành phố Toronto, trong những lãnh vực mà ông có kinh nghiệm trong bao nhiêu năm qua.

Tin tức khác...