Chỉ có thêm 6 người chết ở tỉnh bang Quebec vì COVID-19

Toronto: Những tin tức phấn khởi vừa được loan báo trên thế giới trong hôm thứ hai ngày 8 tháng 6, là thế giới đã thắng được con vi rút corona, ít nhất là thắng trong hiệp đầu.
Tại Tân Tây Lan, bà thủ tướng xứ này đã long trọng công bố là không còn một người nào nhiễm COVID-19 trong những tuần qua.
Tại Anh quốc ,con số người chết trong ngày chúa nhật 7 tháng 6, chỉ có 55 người, rất thấp so với con số trên 1,100 người chết một ngày trong những ngày giữa tháng 4.
Tại tỉnh bang Quebec, trong ngày chúa nhật 7 tháng 6, chỉ có 6 người chết so với con số trên 900 người chết vào những ngày cuối tháng 4, con số người nhiễm vi rút trong ngày chúa nhật ở Quebec cũng chỉ có 198 người.
Tại tỉnh bang Ontario, trong ngày chúa nhật chỉ có 243 người nhiễm COVID-19, con số người nhiễm thấp nhất kể từ những ngày cuối tháng 3, và chỉ có thêm 24 người chết.

Tin tức khác...