Ông bộ trưởng tư pháp Mỹ bị giải nhiệm

Hoa Thịnh Đốn: Một ngày sau khi có kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, và đảng Cộng Hòa vẫn chiếm đa số ghế ở thượng viện, tổng thống Trump đã yêu cầu ông Jeff Sessions, bộ trưởng tư pháp phải từ nhiệm.
Ông Sessions đã gửi đơn từ nhiệm và trên đầu lá thư ông ta đã viết là việc từ nhiệm của ông là theo lời yêu cầu của ông Trump.
Tổng thống Trump đã tạm thời bổ nhiệm ông Mathew Whitaker, chánh văn phòng bộ tư pháp vào chức vụ bộ trưởng tư pháp.
Ông Whitaker đã từng công khai tuyên bố trước đây là cuộc điều tra của công tố viện đặc biệt Robert Mueller đã đi quá xa với mục tiêu cho phép.
Với kẻ tùy tùng thân tín nắm giữ bộ tư pháp, người ta sợ rằng ông Trump sẽ cho hủy bỏ cuộc điều tra của ông công tố viện Mueller, vì chuyện này có liên quan đến ông Trump và gia đình ông?

Tin tức khác...