Giới thiệu sách Việt Sử Đại Cương

Hôm thứ Bảy 03/11, lúc 1:00 trưa, Câu lạc bộ Thân hữu Việt Tân Toronto đã tổ chức buổi ra mắt sách Việt Sử Đại Cương tại chi nhánh North York, Hội Người Việt Toronto, 3585 Keele St. Unit 13, North York.
Việt Sử Đại Cương do tiến sĩ Hoàng Cơ Định chủ biên với sự cộng tác của 10 thành viên thuộc nhóm biên soạn, ghi lại các sự kiện chính yếu, các bước ngoặt của dân tộc Việt Nam từ thời lập quốc đến những năm đầu của thế kỷ 21 nhưng không đi sâu vào chi tiết, giải thích các biến cố qua từng thời kỳ lịch sử.
“Người Việt cần phải biết lịch sử nước Việt. Có hiểu được nhưng khó khăn dựng nước và giữ nước của biết bao thế hệ trước, chúng ta mới có niềm tự tin và ý thức được bổn phận gìn giữ non sông do cha ông để lại”, tác giả Hoàng Cơ Định nói.

Buổi giới thiệu Việt Sử Đại Cương đã kết thúc vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày sau phần thảo luận.
Tác giả Hoàng Cơ Định, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ hóa học ở Pháp năm 1968, ông trở về nước đảm nhận chức vụ giám đốc khoa Hóa học, trường Đại học Bách khoa Phú Thọ, giáo sư phân khoa Khoa học Viện đại học Sài Gòn và từng là chuyên viên Khoa học Bộ Kinh tế.

Năm 1975, ông tỵ nạn tại Hoa Kỳ, hoạt động trong lãnh vực Hóa học Nông nghiệp và Năng lượng chiết xuất từ phó sản Canh nông. Năm 1982, ông tham gia Mặt trận Quốc gia Thống nhất Việt Nam, phụ trách Tài chánh và Tiếp liệu. Năm 1985, ông gia nhập đảng Việt Tân, giữ nhiệm vụ Tổ chức và Huấn luyện.
Năm 2011, ông Hoàng Cơ Định rời khỏi trách vụ điều hành của đảng Việt Tân, tiếp tục sinh hoạt đảng với tư cách là một đảng viên thuộc Cơ sở Việt Tân tại San Jose, California.

Từ 2012 đến nay, ông chuyên chú vào việc nghiên cứu về tình trạng môi trường, xã hội, địa dư và lịch sử Việt Nam.

Tin tức khác...