Nỗi sầu tháng tư


Nguyễn Ngọc Quý

Tháng tư rồi lại tháng tư
Ngày ba mươi lại đến từ đớn đau
Khi xưa bom đạn trên đầu
Bây giờ ôm một nỗi sầu hư hao.

Tháng tư máu nhuộm chiến bào,
Súng cầm tay lệ khẽ trào hoen mi.
Bạn bè kẻ ở người đi,
Nước non ngàn dặm còn gì cho nhau.

Tháng tư ruột héo gan sầu,
Ba lô nón sắt bạc màu nhớ thương
Sao không chết ở chiến trường,
Để bây giờ chết trên đường tha phương.

Tháng tư đốt nén tâm hương,
Cho người nằm lại miền sương khói này.
Bên bờ lau sậy còn đây,
Dấu giày với mảnh xương gầy trắng phau

Tháng tư xin nhớ cúi đầu
Tri ân người lính nằm sâu dưới mồ.
Cờ vàng ôm nắm xương khô
Poncho phủ kín đợi chờ thiên thu.

Nguyễn Ngọc Quý
Sài gòn (4/1975 – 4/2018)

Tin tức khác...