Thay đổi giờ tổ chức Lễ Chào cờ tại Queen’s Park

Hội Cựu Quân Nhân Quân lực VNCH khẩn thông báo:

Văn thư khẩn do Văn phòng Nghi lễ Viện Lập pháp Ontario gửi đến Hội Cựu Quân Nhân Quân lực VNCH, hôm 26/4, đã yêu cầu thay đổi giờ tổ chức Lễ Thượng kỳ Tưởng niệm Quốc Hận tại tiền đình Viện Lập pháp Ontario.

Vì lý do đó, Lễ Thượng kỳ Tưởng niệm Quốc Hận lần thứ 43 tại Viện Lập pháp Ontario (Queen’s Park), 111 Wellesley St. West, Toronto, M7A 1A5 sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 29/4 từ 12:30 pm đến 3:30 pm, thay vì từ 10:30 am đến 1:00 pm như đã thông báo trước đây.

Thời gian và lộ trình xe bus đưa đón đồng bào tham dự Lễ Thượng kỳ: Khởi hành 11:30 am tại Tim Hortons, 151 City Center Dr., Mississauga (SQ One) – 12:00 pm tại Tim Hortons, 3981 Jane Ave., North York – Rời Queen’s Park 3:30 pm. Liên lạc: Chính (416) 526-0106, Loan (416) 930-2574.

Liên lạc Ban Tổ Chức: Minh (519) 635-2493, Chính (416) 526-0106, Tuyến (289) 689-2862, Thiện (416) 875-0755.

Hội Cựu Quân Nhân Quân lực VNCH xin chân thành cáo lỗi quý đồng hương về sự thay đổi ngoài dự trù này.

Tin tức khác...