Những trò thể thao khùng trong ngày đầu năm: chạy bộ trong ngày nhiệt độ ngoài trời xuống 35 độ âm

Winnipeg, Manitoba: Trong ngày đầu năm dương lịch, một nhóm những người chạy bộ đã không quản ngại khi nhiệt độ ngoài trời xuống 35 độ âm, đã chạy bộ ngoài trời và không mặc gì ngoài bộ quần áo tắm và cái nón Santa đội trên đầu.
Cuộc chạy bộ này có tên là the Poplar Bare Run và diễn ra ở sở thú Assiniboine trong thành phố Winnipeg.

Tin tức khác...