Tắm biển ngày đầu năm kỷ niệm năm thứ 25

Halifax: Trong ngày đầu năm 1 tháng giêng, có khoảng gần 200 người đã đến tắm biển ngày đầu năm, the Poplar Bear Dip, để quyên tiền cho các cơ sở từ thiện.
Đây là năm thứ 25 có những cuộc tắm biển kiểu gấu Bắc Cực tại khu Herring Cove, ngoại ô của thành phố Halifax.
Nhiệt độ trong ngày đầu năm ở vùng Herring Cove năm nay là 1 độ C.
Trong số những người người tham cự cuộc tắm biển kiểu gấu Bắc Cực này có cụ ông Arnie Ross năm nay 84 tuổi, và đây là cuộc tắm biển kiểu gấu Bắc Cực lần thứ 23 liên tiếp của cụ Ross.
Tuy 84 tuổi, nhưng nhìn cụ Ross chỉ khoảng 60 tuổi mà thôi.

cụ ông Arnie Ross
Tin tức khác...