Cộng đồng người Việt thành phố Houston mừng Chúa Giáng Sinh

Houston: Trong ngày 26 tháng chạp, cộng đồng những người Việt ở thành phố Houston đã tổ chức một buổi hát thánh ca mừng Chúa Giáng Sinh tại hội trường George R Brown.
Đây là lễ hội mừng Chúa Giáng Sinh hàng năm lần thứ 34 diễn ra ở thành phố Houston của cộng đồng người Việt.
Cộng đồng người Việt ở thành phố Houston có ước lượng 36 ngàn người

Tin tức khác...