Những thiếu niên nam nữ ở Canada cần biết thêm về những bệnh hoa liễu.

Toronto: Một bản nghiên cứu mới vừa được công bố cho thấy là  thế hệ  Z của những thiếu niên  tuổi từ 15 cho đến 19 tuổi ở Canada, đã không có những hoạt động tình dục sôi nổi như những  thế hệ cùng tuổi trước đó, nhưng những người trẻ này lại không chú ý học hỏi về những cách phòng ngừa bệnh hoa liễu (STIs).

Thế hệ Z còn được gọi là thế hệ được nuôi dưỡng bằng internet với những quần áo rộng thùng thình và  rớt khỏi bụng, đã chẳng quan tâm đến việc bảo vệ sức khỏe cho chính mình, khi nói đến chuyện tình dục, theo  như bản tường trình của bộ y tế Canada.

Theo bản tường trình của bộ y tế  Canada thì  trong khoảng thời gian từ năm 1998 cho đến năm 2015, bệnh  mồng gà ( chalmydia) là bệnh hoa liễu thônng thường nhất ở Canada gia tăng từ con số 39,372 người ở mọi lứa tuổi, lên đến 116,499 bệnh nhân.

Số người bị mắc bệnh lậu (gonorrhea) gia tăng từ mức 5,076 lên đến 19,845, và số người bị mắc bệnh giang mai ( syphilis) gia   tăng mạnh từ 501 người lên đến 4,551 bệnh nhân.

Nếu nói về tuổi teens thì thống kê năm 2014 của bộ y tế cho thấy là  tỷ lệ những thiếu niên thế hệ Z bị bệnh  mồng gà là 1,082 người cho tỷ lệ 100 ngàn thiếu niên,102 người trong số 100 ngàn  và 4 người bị giang mai cho tỷ lệ 100 ngàn thiếu niên.

Theo bác sĩ  Dustin Costescu của trường đại học y khoa McMaster ở thành phố Hamilton thì chính quyền Canada nên có những chương trình giảng dạy cho lớp thiếu niên biết về những cách phòng ngừa bệnh hoa liễu, để có thể làm giảm bớt số người bị bệnh hoa liễu ở Canada trong tương lai.

Tin tức khác...