Những thay đổi trong việc đi lại bằng các phương tiện vận chuyển ở Canada

Ottawa: Bắt đầu từ ngày thứ bảy 30 tháng 10, có những thay đổi quan trọng ở Canada trong việc đi lại bằng các phương tiện vận chuyển ở Canada.
Tất cả những người Canadians từ 12 tuổi trở lên sẽ cần phải xuất trình chứng minh là họ đã chủng ngừa covid hoàn toàn, trước khi được lên các chuyến bay nội địa hay ra nước ngoài, cũng như trước khi được lên những chuyến xe lửa Via Rail hay Rocky Mountains.
Như thế những hành khách sẽ phải chủng ngừa covid mũi thứ nhì, 14 ngày trước khi được lên phi cơ hay lên xe lửa.
Luật lệ này cũng áp dụng cho những du khách muốn đi du lịch trên những chuyến tàu du lịch đại dương, một khi những chuyến du lịch đại dương này được cho phép hoạt động trở lại.
Trong vòng từ nay cho đến ngày 29 tháng 11, những người đã chủng ngừa 1 mũi và đang chờ để được chủng ngừa mũi thứ nhì, hay đã chủng ngừa covid hai mũi, nhưng chưa đủ 14 ngày, sẽ được phép du lịch nhưng phải thử nghiệm covid trong vòng 72 tiếng đồng hồ trước khi lên phi cơ hay lên xe lửa.
Nhưng sau ngày 30 tháng 11, thì bắt buộc tất cả mọi người phải được chủng ngừa hoàn toàn.
Theo ông tổng trưởng giao thông Omar Alghabra thì sẽ có một số miễn trừ cho những người chưa chủng ngừa covid, ở các khu thổ dân trên miền bắc, cần phải được đưa đến bệnh viện bằng đường hàng không, cũng như một số người vì những lý do tôn giáo.
Những thuốc chủng ngừa covid được chấp thuận ở Canada là Pfizer, Moderna và Astra Zeneca cũng như thuốc chủng của công ty Johnson& Johnson.

Tin tức khác...