Những sinh viên y tá Trung quốc qua tu nghiệp ở thành phố Montreal.

Montreal: Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ hai ngày 13 tháng 8, một nhóm những sinh viên y tá của trường đại học Thượng Hải đã qua Canada tu nghiệp trong những tháng hè.
15 sinh viên ngành y tá của trường đại học Thượng Hải đã đến tu nghiệp tại trường cao đẳng Vanier ở thành phố Montreal trong thời gian 3 tuần trong mùa hè. Những sinh viên y tá này không những học hỏi về kiến thức mà còn học thêm về nền văn hóa Canada nhất là ở một thành phố có ngôn ngữ chính là cả hai thứ tiếng Anh và Pháp.
Những sinh viên này được thực tập trên những bệnh nhân , nhất là về ngành lão khoa ( geriatric) điều mà theo họ là những thứ mà họ không được giảng dậy ở Trung quốc.
Theo cô Li Yunnyun, một trong những sinh viên tham dự thì gia đình cô đã phải bỏ ra 4 ngàn dollars chi phí cho cô tham dự cuộc tu nghiệp này.
Theo bà Rowena Selby của trường cao đẳng Vanier thì trường cao đẳng thâu vào một ít lợi nhuận, nhưng điều quan trọng là thiết lập những liên hệ với trường đại học Thượng Hải.
Các viên chức của trường đại học Thượng Hải đã có những ấn tượng tốt về trường cao đẳng Vanier sau khi hai nữ sinh viên y tá của trường Vanier đã về đầu trong một cuộc tranh tài của các sinh viên y tá diễn ra ở Thượng Hải vào năm 2016.

Tin tức khác...