Loài nhện “quả phụ áo đen” đã lan tràn đến tỉnh bang Quebec.

Montreal: Theo những báo cáo của các nhà chuyên môn công bố hôm thứ sáu ngày 10 tháng 8, thì loài nhện có tên là quả phụ áo đen (the black widow spider) đã lan tràn lên miền bắc Canada và đã thấy ở tỉnh bang Quebec.
Trước đây các nhà sinh vật đã nghĩ là loài nhện độc này không thích sống ở những miền đất quá lạnh, và chúng không sống quá khu vực thành phố Belleville, tỉnh bang Ontario.
Tuy nhiên theo bản nghiên cứu vừa công bố của giáo sư Maxime Larivee của cơ quan the Montreal Space for Life Insectarium thì loài nhện black widow này đã lan tràn đến khu vực hồ Saint Pierre trong tỉnh bang Quebec.
Loài nhện quả phụ áo đen này có tiếng là nhện độc, nhưng theo giáo sư Larivee thì thật ra người ta cũng không nên quá lo lắng: khi bị nhện này chích, nạn nhân có thể bị sốt và bị tê bắp thịt, chỗ bị chích một thời gian.

Tin tức khác...