Những nhà làm bia thủ công ở Toronto gặp khó khăn.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 4 tháng 8, thì vì cuộc chiến tranh mậu dịch đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Canada, đã gây khó khăn cho những sản xuất bia thủ công ở thành phố Toronto.
Những nhà nấu bia thủ công ( craft breweries) đã gặp những trở ngại là không kiếm được những nguồn vật liệu làm bia và giá lon bia gia tăng vì Hoa Kỳ và Canada đã đánh thuế lên nhôm nhập cảng qua lại giữa hai quốc gia.
Các sản phẩm bằng nhôm nhập cảng từ Mỹ có giá đắt hơn 10 phần trăm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7.
Công ty Session Craft Canning ở thành phố Mississauga, là công ty cung cấp những lon bia cho 250 nhà làm bia thủ công ở tỉnh bang Ontario, đã lên tiếng yêu cầu chính quyền liên bang giúp đỡ các nhà làm bia thủ công, vì chi phí làm bia gia tăng, trong khi các công ty này đã chưa cho tăng giá bán bia cho khách hàng.

Tin tức khác...