Những bệnh nhân bệnh Parkinson chống cự lại bệnh bằng thể dục

Glace Bay, Nova Scotia: Trong tháng giêng năm nay 2018, ông Neil MacAulay năm nay 64 tuổi và bị bệnh Parkinson’s đã không thể nhảy jumping jack vì trí óc ông không thể phối hợp những hoạt động của chân và tay cùng 1 lúc.
Tuy nhiên sau vài tuần lễ tập đấm bốc(boxing), ông này đã có thể nhảy jumping jack 30 lần.
Cô Alison MacAulay, con gái của ông Neil và cũng là một chuyên viên trị liệu vật lý, thấy kết quả của môn boxing đối với những người bị bệnh parkinson’s, nên đã đem môn trị liệu này đến thành phố Moncton, tỉnh bang New Brunswick, nơi cô Alison đang có cơ sở trị liệu vật lý.
Theo cô Alison thì đấm bốc làm giảm những triệu chứng của bệnh parkinson’s như run tay, cứng người, di chuyển chậm chạp, nhưng không thể chữa lành bệnh.

Tin tức khác...