Những người tỵ nạn gốc Việt cuối cùng từ Thái Lan đến Canada

(hình ảnh của nhiếp ảnh gia Phó Đức Lâm)

Toronto: Trong tối hôm thứ sáu ngày 23 tháng 9, một nhóm gồm 19 người tỵ nạn Việt từ Thái Lan đã đến phi trường Pearson. Đây là đợt người Việt tỵ nạn cuối cùng từ Thái Lan đến Canada, sau 27 năm sống ở Thái Lan ở tình trạng vô tổ quốc.

Nhạc sĩ Nam Lộc là người đã đi theo đoàn người tỵ nạn từ Thái Lan đến Canada.

Theo lời nhạc sĩ Nam Lộc, thì vào năm 1977, ông là  người đón tiếp  những người tỵ nạn đầu tiên ở Thái Lan đến Hoa Kỳ, và bây giờ ông cũng là ngừoi đón tiếp những  người tỵ nạn cuối cùng.

Một trang sử đau thương của nước Việt Nam

nbb_2051-001 nbb_2029-001 nbb_2033 nbb_2034 nbb_2043

Tin tức khác...