Bài Viết Ngắn (1)

Duy Vũ
Hai ban Tuấn, Khanh thân mến,
Thật là vui khi đi họp mặt ở nhà Tuấn và gặp được Khanh, bạn hoc̣ Ykhoa lớp 73-79. Sau biến cố 75 thì Khanh đi trước, định cư ở Canada. Duy maĩ đến 89 mới đi định cư Canada, sau đó thử thời vận bên Mỹ. Đến ̣99 thì làm tại Hudson, tới 2008 thì bị tai biến mạch maú não. Đời lại có đổi thay. Nhưng cái thay đổi ngoạn mục là zombie đang lan tràn trên thế giơí.?
 ?Nhìn lại  40 năm qua có các biến cố hay sự kiện xẩy ra mà cá nhân làm nhân chứng hay đóng vai chính.
Sau 75 thì chả bao giờ nghĩ c/s sẽ đổ và các xứ c/s còn lại phải hoà nhập vaò cái bóng ma tư bản. Khi L/X sụp đổ, cnc/s biến thành XHCN với định hướng tư bản chẳng khác gì hiện tượng Zombie cuả Hollywood: người chết biết đi.  Hay trong văn chương tiến anh gọi là oxymoron. Theo triết học thì có 3 loại zombies:
hollywood zombie
haitian zombie
philosophical zombie.
Vậy TQ và VN thuộc loại zombie nào?
Bóng ma Marx trở thành ma theo nghiã vật lý: 1 xác chết, xác chết đó lại có các hành vi cuả tư bản sống.
Nó:
– không hẳn là 1 zombie hollywood vì nó cai trị hơn 1 tỷ người trên trái đât́, còn tồn tại khi phim đã hết.
-nó có chung vài nét cuả zombie haitian như không có ý chí (free will) để xoá bỏ gông cùm, không có cái lương tâm để thấy cá, người vượt biên chết ở biển miền trung hay Đông hải, và nhất là tất cả đảng viên đều không phải là nô lệ hay đầy tớ nhân dân theo đúng nghiã. (đọc định nghiã ở ref 1)
-cũng không dám nhận là zombie triết học vì đâu dám tự nhận mình không có lương tri nhưng có hành vi của người sống.?
Duy Vũ
Tham khảo:
Tin tức khác...